Tuesday, January 20, 2009

Ameerika...!

Huvitav teada!

Ameeikas elavad pool maailma juutidest!
USAs on advokaate rohkem, kui kusagil mujal. 300 miljoni elaniku kohta tuleb miljon juristi.
Ameeriklased kulutavad veerandi maailma elektrist- tarbides aastas 12900 kWh (maailma keskmine on 2200kWh).
Ameeriklane kulutab aastas 1460 tundi televiisori vaatamiseks.
Statistika näitab, et ameeriklane vesteb abikaasaga 4 minutit ja lastega 30 sekundit päevas.
Allpool vaesuspiiri elab 37 miljonit ameeriklast.
44 miljonit ameeriklast on praktiliselt kirjaoskamatud.
Ameerikas ulatub leibkondade laenumaht 9 triljoni dollarini.
Statistiliselt on relv igal ameeriklasel.
Iga viies Ühendriikide mustanahaline istub vangis.
Ametlikult on Ameerikas 8-11 miljonit illegaali.
Umbes 43 miljonil USA kodanikul puudub haiguskindlustust.
Enamik ameeriklasi usub, et iga sõna piiblist pärineb tõesti Jumalalt.

English version:

About half of the world's jewish live in USA.
There are more advocates in the USA than elsewhere- 1 mil. advocates per 300 mil. americans.
American consume ca. 12900kWh per year (average in world is 2200kWh).
An average American watches TV for about 1460 hours per year.
Statistics show that parents talk to each other about 4 minutes and to children 30 sec. per day in the USA.
Ca. 37mil. americans are living in poverty.
Ca. 44 mil. americans are illiterate in practice.
Americans family loans reach 9 trillion dollars.
Statistic shows that everybody has gun in america.
Every fifth of the black population is in jail.
There are about 8-11 mil. illegals in America.
About 43 mil. americans don't have health insurance.
Most americans believe that every word in the Pibel originates from Jesus.No comments: